20 July 2006

Как да разбираш обявите за работа?

"Гъвкаво работно време" - "Идваш в 9 сутринта, тръгваш си в 1 през нощта и ако закъснееш 15 минути на следващата сутрин, те глобяваме. Събота и неделя са работни дни. С две думи - легализирано робство."

"Работа в млад и амбициозен екип" - "Не можем да се понасяме, но се търпим"

"Възможност за чести командировки" - "Ше забравиш как изглеждат близките ти"

"Динамично развиваща се компания" - "На шефа всеки ден му хрумва нова идея"

"Самоинициативност" - "Нищо няма да ти обясним, но ти сама ще се питаш, какво се иска от тебе."

"Изключително добри организационни способности" - "В офиса е хаос, дано да го оправиш"

"Отговорен и лоялен" - "Очакваме, че ще си затваряш устата, каквото и да видиш в офиса"

"Възнаграждение, обвързано с резултатите" - "Никой резултат не е достатъчно висок, и бъди доволна, че си получаваш парите всеки месец."

"Готовност за работа във вече изграден екип" - "Внимавай, къде стъпваш и чия чаша използваш"

"Отлични комуникативни способности и умения за работа в екип" - "Никога не отказваш кафе с колежките, обичаш да клюкарстваш"

"Опит за работа с клиенти и добра комуникативност" - "най- вече се надяваме да си добра лъжкиня"

No comments: