12 August 2012

Приказки от Женя 3

Приказка 6
Врабчето

Имало едно време едно село. В селото имало много къщи, а в двора на една от тях се извисявало голямо дърво, на което живеело врабче. То било много самотно и прекарвало часове в мечти за любовта, която копнее да срещне. На същото дърво се нанесла малка, весела червеношийка с прекрасен глас и големи искрящи очи. Минало се време, двамата се сприятелили и си говорили дълго. Червеношийката била умна и врабчето много се радвало, че си има такъв приятел.
Един ден на двора под вековното дърво се появила красива птица. Тя имала изящни, шарени пера. Цветовете им нямали подобни в цялото село. Врабчето било зашеметено от красотата на птицата и много скоро дните му се изпълнили с мисли за нея. Гледало я по цял ден, докато се разхождала из двора, а перата й греели на слънчевата светлина. Тя не била птица като останалите, в нея имало нещо, което карало сърчицето на врабчето да подскача от радост всеки път, когато я зърне. Врабчето престанало да се храни и не можело да спи по цели нощи. Разказало на червеношийката, че сърцето му е пленено от красотата на чужденката и я помолило за съвет. Тя го изслушала, след което дълго време мълчала, гледайки го с големите си искрени очи. Накрая му казала да послуша сърцето си. Казала му също да внимава, защото любовта заслепява и кара птиците да правят неразумни неща. Врабчето се опасявало, че е съвсем обикновено и птицата няма да го забележи никога, а червеношийката му казала, че съвсем не е така и че малко врабчета са като него. Казала му също, че много се радва, че го познава и ще му изпее една хубава песен, която ще му помогне.
През деня врабчето стояло на клончето и гледало грациозните движения на красивата птица, а над него червеношийката пеела любовната песен. Вечер то си мислело за прекрасната чуждоземка с най-красивите пера и си тананикало мелодийката на песничката.
Минало време, през което то все не успявало да събере кураж да заговори птицата с шарените пера.
Един ден врабчето се престрашило, с няколко подскока се приближило до красивата птица и я заговорило. Птицата била много мила и те си говорили дълго време. Започнали да се срещат често и така неусетно минали седмици, през които врабчето и красивата птица били всеки ден заедно. Тя му споделила, че не е срещала толкова мило и забавно врабче никога преди. Постепенно се опознали и тя му казала, че то е единственото врабче на света за нея. Сгушила се в него, а над тях се носела любовната песничка на червеношийката. Врабчето било много щастливо, че най-красивата птица в селото го обича. Всяка вечер споделяло с червеношийката преживяното.
Една сутрин, както обикновено, врабчето стояло на клончето и чакало своята красива птица да се появи. Минали часове, но нея я нямало. Врабчето се изплашило, че може да й се е случило нещо лошо, отишло при червеношийката и й казало, че ще тръгне да я търси. Червеношийката се усмихнала, пожелала му щастие и то хвръкнало на двора, а във въздуха се понесла любовната песничка. Подскачало си врабчето из двора и видяло зад един ъгъл сива птица, а около нея малки съдове, пълни с боя в различни цветове. Вгледало се по-внимателно и познало своята красива птица, но перата й не били с онези красиви цветове, които така силно отразявали слънчевата светлина. Тя била съвсем обикновена сива птица. В този момент при нея кацнала друга птица и двамата се унесли в любовен танц. Врабчето се притаило зад един храст и наблюдавало какво се случва. Сърцето му биело до пръсване. Не можело да повярва на очите си. Птицата, с която прекарваха часове в приказки и любовни трепети, се е сгушила в друг. Спомнило си всички красиви думи, които му била казала, за любовта, за пролетта и цветята, за тях двамата. Нима всичко е било лъжа? – помислило си врабчето и си тръгнало тихо, а в гърлото му била заседнала огромна буца.
Кацнало на своето клонче и заплакало. Наоколо било необичайно тихо. Погледнало нагоре и видяло, че неговата приятелка червеношийката я няма. В главата му изплували думите от любовната песничка. В нея се пеело за червеношийка, която била влюбена във врабче, което живеело на същото дърво.

Приказка 7
Страната без остриета
Джани Родари


Джованино Денгуба бил голям пътешественик. Пътувал той, пътувал и ето че попаднал в някаква страна където ъглите на къщите били заоблени, а покривите не завършвали с остър връх, а с мека гърбица. По дължината на улицата били засадени розови храсти и на Джованино му хрумнало да закачи роза на петлицата си. Докато откъсвал розата внимавал да не се убоде, но забелязал че бодлите били сякаш от гума: само гъделичкали по раката.
- Я гледай! - възкликнал Джованино.
Иззад храста се показал един общински пазач и му се усмихнал.
- Не знаете ли, че е забранено да се берат рози?
- Много съжалявам, но и не помислих за това.
- Добре, тогава ще платите само половин глоба - казал пазачът така вежливо, сякаш бил масленото човече, което завело Пинокио в страната на игрите. Джованино забелязал, че пазачът пише разписка за глоба с молив без връх и не се сдържал:
- Извинете може ли да погледна сабята Ви?
- С удоволствие ще Ви я покажа - отговорил пазачът.
Разбира се, и сабята била без острие.
- Страната без остриета - отвърнал пазачът толкова учтиво, сякаш думите, които изговарял, били написани с главни букви.
- А пирони употребявате ли?
- Отдавна сме ги забранили, всичко лепим с лепило. А сега моля, ударете ми два плесника.
Джованино зяпнал, сякаш се готел да глътне цяла торта наведнъж.
- Моля Ви се! Не искам да ме бутнат в дрънголника за посегателство на служебно лице. По-скоро на мен би трябвало да ми ударят два плесника, а не аз да ги удрям.
- Но тук е прието така - обяснил вежливо пазачът - Цяла глоба - четири плесника, половин глоба - два плесника.
- Ама на пазача!
- На пазача.
- Но това е несправедливо, това е ужасно!
- Разбира се, че е несправедливо, разбира се че е ужасно - отговорил пазачът - Това е толкова противно, че хората за да не бъдат принудени да удрят плесници на невинните, внимават и не вършат нищо противозаконно. Хайде, ударете ми два плесника и друг път внимавайте.
- Но аз не бих желал и да Ви потупам по бузата, най-много да Ви погаля.
- Щом е така - решил пазачът - трябва да Ви придружа да границата.
И Джованино, засрамен, бил принуден да напусне Страната без остриета. И днес той още мечтае да се върне в страната с най-вежливи обноски и да поживее в някоя къщичка с покрив без връх.

03 June 2012

15 причини защо според жените шоколада е по-хубав от секса

1 - Винаги можеш да получиш шоколад в достатъчно количество.
2 - Думите: "Ако ме обичаш - ще го налапаш" имат истинско значение, когато се отнася до шоколад.
3 - Шоколадът доставя удоволствие дори когато е мек.
4 - Можеш безопасно да сложиш шоколад в устата си, докато шофираш.
5 - Можеш да ближеш шоколад толкова дълго, колкото ти се иска.
6 - Можеш да ближеш шоколад дори пред майка си.
7 - Ако хапеш ядките на шоколада твърде силно - той няма да има нищо против.
8 - Двама човека от един и същи пол, могат да си ближат шоколадите, без за това да бъдат наричани с груби названия.
9 - Можеш да помолиш непознат за шоколад, без да рискуваш да те помисли за проститутка.
10 - Лесно се намира добър шоколад.
11 - Можеш да опиташ толкова вида шоколад, колкото желаеш.
12 - Никога не си твърде млада или твърде стара за шоколад.
13 - Докато поглъщаш шоколад, няма да събудиш с виковете си съседите.
14 - Размера на шоколада няма значение - той винаги е подходящ.
15 - Можеш да опитваш нов вид шоколад на работното си място, без с това да разстройваш колегите си.

28 May 2012

Знаете ли че...

Нужни са 7 секунди, за да стигне храната от устата до стомаха.
Човешкият косъм може да издържи натоварване от 3 килограма.
Дължината на половия член е равна на три пъти дължината на палеца.
Жените мигат два пъти повече от мъжете.
Жените вече прочетоха този текст. Мъжете все още си гледат палеца.

2011 година имаше 4 необичайни дати...1.1.11, 1.11.11. 11.1.11, 11.11.11...

24 May 2012

Аз съм хейтърче

Аз съм хейтърче и мразя
наште планини зелени
Хейтърче да се наричам
първа гадост е за мене

Аз съм хейтърче отровно
в интернета аз живея
всичко смилено и годно
аз с помия ще залея

Аз съм хейтърче и гасна
в злоба силна в мрачно време
син съм на ламя ужасна
син съм на дивашко племе

17 May 2012

За теб!

Тези цветя са за теб!!!
Моля те само да ги изпратиш на всичките си приятелки...

Включи ме и мен!

И не ми казвай, че си заета и не можеш да ги препратиш.

Познаваш ли фразата "Спри и помириши цветята"???

Да видим сега колко цветя ще получим!!!

Щастието те поддържа нежен,

Трудностите те правят силен,

Грешките те правят човечен,

Спънките те правят скромен,

Успехът те кара да блестиш,

Но... само приятелките ти помагат да вървиш напред!!!

Тогава... да видим колко приятелки имаш днес!!!

Благодаря ви приятелки, че сте част от живота ми, без значение дали е поради някаква причина, епоха или за цял живот.

Бъдете благословени всеки ден от живота си.

28 April 2012

Градуси


+20°C - Гърците си обличат пуловерите (ако ги намерят).

+15°C - В Хавай си включват отоплението (ако го имат).

+10°C - Американците започват да треперят, руснаците сеят царевица.

+5°C - Можете да видите дъха си. Италианските коли спират да палят. Норвежците се къпят на открито. Руснаците си отварят прозорците.

0°C - Водата замръзва в Америка, но едва започва да се сгъстява в Русия.

-5°C - Френските коли спират да палят.

-10°C - Започвате да планирате пътуване до Австралия.

-15°C - Котката ви настоява да спи във вашето легло. Норвежците си обличат пуловерите.

-18°C - В Ню Йорк засилват отоплението на максимум. Руснаците излизат за последен пикник за сезона.

-20°C - Американските коли спират да палят. В Аляска започват да носят ризи с дълги ръкави.

-25°C - Немските коли спират да палят. Повечето хавайци са мъртви.

-30°C - Политиците започват да говорят за бездомните. Котката ви вече иска да спи в пижамата ви.

-35°C - Твърде студено е за мислене. Японските коли спират да палят.

-40°C - Планирате да си вземете двуседмична гореща вана. Шведските коли спират да палят.

-42°C - Трафикът в Европа замира. Руснаците ядат сладолед.

-45°C - Политиците започват да правят нещо даже и за бездомните.

-50°C - Клепачите ви залепват, щом мигнете. В Аляска хората си затварят прозорците на баните.

-60°C - Полярните мечки започват да мигрират на юг.

-70°C - Адът замръзва.

-73°C - Финландските специални служби евакуират Дядо Коледа от Лапландия. Руснаците си слагат кожените шапки.

-80°C - Адвокатите си прибират ръцете в собствените джобове.

-114°C - Етиловият алкохол замръзва. Руснаците не са много щастливи.

-273°C - Абсолютната нула. Атомите спират да се движат. Руснаците обуват ботуши.

-295°C - 90% от планетата е мъртва. Руският футболен отбор става световен шампион....

04 February 2012

О, Windows!

О, Windows! Три дена храбро инсталирах.
Трих, слагах, регистрирах.
Не тръгваш и не тръгваш сам,
показваш само син екран.

Първо ми съсипваш FAT,
преминавам през Format,
но не стига таз беля,
нов дял трябва да ти заделя.

Хоп, пак не се получи
работата се закучи,
драйвер някакъв незнаен,
искаш в цикъл най-безкраен.

С Wizardа отново споря,
но не мога да го сборя.
Нямам Plug And Play модем,
разбери го бе кретен.

Изнервям се, та чак треперя,
CDто искам да намеря,
та да тръгнеш най-подир,
а не под DOS да пиша Dir.

Уж тръгна, пуснах Service Pack,
О, не - ще инстарирам пак.
Най-после посред нощ,
използвах софтуера лош.

На сутринта от шлаката изрових,
процесор спечен и пророних:
Да бе мирно си седяло,
не би от Setup умряло.

25 January 2012

Като мантра

Но без да се изпращам. Не ги обичам тези пращаници.
--------------
Силните личности знаят как да си поддържат живота в ред. Дори и със сълзи в очите те успяват да кажат: ”Аз съм добре”, и то с усмивка. Изпрати това на силна личност. Аз току-що го направих.


Господ Бог е добър. Промените идват. Господ Бог видя твоята тъга и каза, че трудните времена са вече минало. Ако вярваш в него, изпрати това на 10 души, включително и на мен. Виж какво ще се случи за 30 минути! Бъди честен/на и изпрати това на всеки, който те е разсмял тази година! Ще се изненадаш колко много хора ще ти отговорят.

Благодаря, че ме накара да се засмея.

ЖИВЕЙ, СМЕЙ СЕ, ОБИЧАЙ!

08 January 2012

Оптимистично


1. На света има поне петима души, които толкова те обичат, че биха се простили с живота си заради теб. 2. На света има поне 15 души, които те обичат по един или друг начин. 3. Ако някой, някога те е ненавиждал, то е ... защото иска да бъде като теб. 4. Твоята усмивка може да донесе радост на всеки, даже на този дето не я харесва. 5. Всяка нощ има някой, който си мисли за тебе преди да заспи. 6. Има такива, за които ти си целия свят. 7. Има такива, които не биха могли да живеят без теб. 8. Ти си единствен и специален. 9. Има и такива, които те обичат, а ти даже не си даваш сметка за тяхното съществуване. 10. Когато правиш грешки, от това винаги излиза нещо добро. 11. Ако мислиш, че нямаш шанс да постигнеш това, което искаш, вероятно няма да го постигнеш, но ако вярваш в себе си, рано или късно ще успееш. 12. Ако си мислиш, че светът ти е обърнал гръб, направи като него, обърни му гръб. 13. Винаги помни комплиментите, които ти правят другите, забрави заяждането. 14. Винаги казвай на другите, какво чустваш към тях, защото ще се чувстваш по-добре като го знаят. 15. Ако имаш чудесни приятели им отдели малко време, за да им го кажеш.

20 November 2011

Малко ИТ хумор

Системен администратор разказва кошмар:
- Снощи сънувам, че съм свалил една страхотна мацка в бара. Заведох я вкъщи, стигнахме до момента със спалнята и какво да видя - аз имам RJ45, обаче тя е с коаксиал. И нямам преходник!

$#%&
Компютърен специалист се прибира от работа вкъщи. На вратата е посрещнат от домашната котка, която настървено започва да го ближе по дясната ръка. Съпругата му гледа сцената и с повдигнати вежди пита:
- Какво й има на котката?! Защо така те ближе по ръката?
- Нормално, мирише й на мишка.

(**^^%
Маниак на тема Apple и Mac, отива на гости при свой съмишленик и вижда, че онзи усилено си пере подложката на мишката.
- Какво става, защо си переш подложката?
- Снощи реших да си кача Windows и мишката ми се скъса да повръща!

^$#*
Служител в офис: "РС-то ми отказва да се стартира - решавам да викна онзи шаман системния администратор. Идва той и започва да вдигна ръце към небето, да шепне някакви заклинания... Завъртя ми стола поне 15 пъти, силно ритна компютъра, наведе се нещо под бюрото ми, пак промълви неясни шаманистки слова и изведнъж - РС-то се включи!"
От гледната точка на администратора: "Отивам да се справям с поредния малоумен проблем. Онзи идиот се беше въртял на стола и намотал около него захранващия кабел на компютъра. Псувах го поне няколко минути, но по-тихо, за да не ме чува. Разплетох кабела, ритнах машината да стои по-далече от бюрото, включих го и си тръгнах да се занимавам със следващия идиот."

http://pcworld.bg

02 November 2011

Знаете ли че...

Знаете ли защо мокрите тъкани изглеждат по-тъмни? Защото водата отразява светлината и тя се разпръсква неравномерно наоколо и по този начин до очите ни достига по-малко светлина, което и кара тъканите в които се отразява да изглеждат по-тъмни.


Единадесет процента от хората са левичари.

През месец август се раждат най-много деца.

АКо храната не е примесена със слюнка тя няма никакъв вкус.

Мечките имат 42 зъба.

Повечето червила съдържат рибни субпродукти.

Лимоните съдържат повече захар отколкото ягодите.

Осем процента от хората имат едно ребро в повече.

Осемдесет и пет процента от фауната на земята се намира в океана.

Хавайската азбука има само дванадесет букви.

Елените обичат да похапват и банани.

Има рекорд на летящо пиле-полетът е продължил тринадесет секунди.

Най-често използваната буква от азбуката е Е.

Котките имат по 32 мускула на всяко ухо.

Златните рибки виждат инфрачервените и ултравиолетовите лъчения.

Котките прекарват шейсет и шест процента от живота си в сън.

Най-малката кост от човешкото тяло се намира в ухото.

Ядките от растението Макадамия са отровни за кучетата.

Звукът се движи пет пъти по-бързо под водата отколкото във въздуха.

Първата Coca- Cola съдържала кокаин.

Казанчето в тоалетната изразходва тридесет и пет процента от вътрешната консумация на вода в домовете.

Коалите спят по осемнайсет часа на ден.

Деветдесет процента от един айсберг се намира под водата.

В източна Африка правят бира от банани.

Африкансикя сив папагал има речник от около двеста думи.

Жирафът може да почисти ушите си с език.

Австралия първоначално се е наричала Нова Холандия.

Всички мигвания на ден са равни, като цяло, на половин час.

Гъбите за миене задържат повече студена вода, отколкото топла.

Всяка минута на земята падат около 6.000 светкавици.

Огънят се движи по-бързо нагоре отколкото надолу.

Може да накарате крава да се изкачва нагоре по стълби, но не и да слезе.

Жабите не могат да преглътнат докато са с отворени очи.

Слоновете са единствените бозайници, които не могат да скачат.

Езикът е най-бързо заздравяващата част от тялото.

Когато имате рожден ден, около девет милиона други хора също имат на този ден.

Жабите не пият вода, а я абсорбират през кожата си.

Крокодилите не могат да мърдат езика си.

В Африка хипопотамите убиват най-много хора, от което и да било друго животно.

Космите на елените са кухи.

Емайла на зъбите енай-здравата субстанция в тялото на човека.

Най-безопасния цвят за кола е белият.

Най-чувствителният пръст е показалеца.

Бразилия е кръстена на дърво.

Четирдесет и два процента от мъжете и двадесет и пет процента от жените не си мият ръцете след като са били в обществена тоалетна.

Хартията се е появила първо в Китай.

Инстантното кафе е направено през 1901г.
-----
*** Не знам дали са вярни всички тези факти, но ми изглеждат интересни :) А.

08 October 2011

От онези, верижните писма

Всеки от нас познава някой, като този, за когото се разказва в тази история.
Един ден, когато бях още нов в гимназията, видях едно момче от нашия клас, което си тръгваше от училище. Казваше се Кайл. Изглеждаше така, като че ли е помъкнал всичките си учебници. Помислих си "Защо някой ще носи всичките си учебници вкъщи в петък? Трябва нещо да не е наред". Бях си планирал чудесни почивни дни (събирания с приятели, малко игра на футбол за неделя следобед), така че поизпънах рамена и закрачих към къщи. Както си ходех, видях група деца, които вървяха към Кайл. Нахвърлиха се върху него, изсипаха учебниците от ръцете му и го бутнаха в калта. Очилата му полетяха и паднаха в тревата на около три метра от него.
Той вдигна поглед и видях ужасна тъга в очите му.
Страшно ми дожаля за него. Приближих се, докато той пълзеше по земята и търсеше опипом очилата си и видях сълзи в очите му. Подадох му очилата и му казах: "Тези са големи загубеняци. Остави ги." Той ме погледна и каза само: "Благодаря ти!". Имаше огромна усмивка на лицето му. Беше една от онези усмивки, които изразяват истинска благодарност. Помогнах му да вдигне учебниците си и го попитах къде живее.. Оказа се, че е съвсем близо до нас, така че се учудих, че досега не съм го виждал: Каза ми, че преди това е бил в частно училище. Никога не бях общувал с някого, който е бил в частно училище! Вървяхме заедно по целия път до вкъщи и аз носех част от учебниците му. Оказа се, че е много готино момче. Попитах го иска ли да поиграе футбол с мен и моите приятели, той каза: "Да".
Размотавахме се заедно през двата почивни дни и колкото повече опознавах Кайл, толкова повече го харесвах, а и моите приятели мислеха същото за него. Дойде понеделник сутрин и ето го Кайл отново с огромната купчина учебници. Спрях го и му казах: "Виж, човече, ще направиш страшни мускули, ако разнасяш тези учебници всеки ден!" Той просто се разсмя и ми връчи половината. През следващите четири години Кайл и аз станахме първи приятели.
*
През последната година в гимназията започнахме да мислим за колежа. Кайл реши да се запише в Джорджтаун, а аз в Дюк. Знаех си, че винаги ще сме приятели и разстоянието няма да е проблем за нас. Той искаше да стане лекар, а аз мислех за бизнес или футболна стипендия.
Кайл беше избран да произнесе речта при завършване на випуска. Аз го дразнех през цялото време и се радвах, че не аз съм този, който трябва да говори пред всички. Дойде денят на дипломирането, видях Кайл. Изглеждаше страхотно. Беше едно от онези момчета, които наистина откриват себе си през годините в гимназията. Беше се източил и заякнал и изглеждаше наистина супер с очилата си. Имаше повече срещи от мен и всички момичета го харесваха.
Човече, понякога го ревнувах! Това беше един от онези дни. Виждах, че е нервен заради речта, която му предстоеше, така че го тупнах по рамото и му казах: "Ей, умнико, ще се справиш!" Той ме погледна с един от онези погледи (с истинска благодарност), усмихна се и каза: "Благодаря". Прокашля се и започна речта си.
"Завършването на гимназията е времето, когато благодарим на онези, които са ни помогнали да преминем през тези години - родителите, преподавателите, близките, може би треньорът: но най-много на приятелите. Искам да ви кажа, че това да бъдеш приятел на някого е най-големият подарък, който можеш да му направиш. Сега ще ви разкажа една история". Гледах невярващо приятеля си, който разказваше за първия ден, когато се срещнахме. Той бил решил да се самоубие през онази събота.
Разказваше как разчистил шкафчето си в училище, така че да не се налага майка му да го прави след неговата смърт. Погледна право към мен и леко се усмихна. "За щастие бях спасен. Моят приятел ме спаси и непоправимото не се случи". Една въздишка се изтръгна от присъстващите, когато това красиво и популярно момче разказа пред всички за този момент на слабост в своя живот. Видях майка му и баща му, които гледаха към мен с усмивки на благодарност.

До този момент не бях осъзнавал дълбочината на случващото се:
НИКОГА НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ СИЛАТА НА СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ!
С един малък жест можете да промените човешки живот - към добро или към лошо: Всички ние сме свързани и си влияем взаимно по един или друг начин. Всеки има две възможности за избор:
1) Да изпрати тази история на своите приятели или
2) Просто да я изтрие и забрави, все едно не е докоснала сърцето му.
Както виждате, аз избрах първият вариант. Приятелите са онези, които ни изправят на крака, когато сме забравили, че можем да летим. Няма начало и край. Вчерашният ден е история. Утрешният ден е загадка. Днешният ден е подарък. Сега е Международната Седмица на Приятелството. Покажи на приятелите си, че държиш на тях. Изпрати това послание на онези, които възприемаш като приятели.
Ако се върне отново към теб, ще знаеш кои са в кръга на твоите приятели. Трябва да избера 12 приятели, които са присъствали в живота ми и които мисля, че биха искали да участват. Сякаш си струва специално да се опита. Надявам се, че съм избрала правилните 12. Моля ви, изпратете това обратно до мен (ще разберете защо). Ако някой не знае, Св. Тереза е позната като светицата на малките неща, т.е. тя е вярвала в това, че малките неща в живота трябва да се правят добре и с голяма любов. Тя е също така покровителка на градинарите и цветарите. Тя се
представлява от рози.
Помнете да си намислите желание преди да кажете молитвата. Това е всичко, което трябва да направите. Няма нищо прикрепено. Просто го изпратете на 12 души и ме уведомете какво се е случило на четвъртия ден. Съжалявам, но трябва да препратите това съобщение, не се опитвайте да го прекъсвате.
Намислихте ли си вече желание? Ако не си намислите желание, то няма да се сбъдне.
Молитва на Св. Тереза:
"Да бъде мир. Вярвай, че си точно където трябва да бъдеш.
Не забравяй изначалните възможности, родени от вярата в себе си и другите.
Използвай подаръците, които получаваш и предавай любовта, която получаваш. Бъди доволен от себе си такъв, какъвто си..
Нека тези познания станат част от теб и позволят на душата ти свободата да пееш, танцуваш, молиш и обичаш.. Тя е до всеки и всички нас."

А сега изпрати това на 12 приятели през следващите 5 минути. И запомни да ми го изпратиш обратно. Аз се броя за 1 - ще видиш защо.
Един съвет: по-добре копирай и постави текста, вместо да го препращаш.

Хубави дни за всички!

25 September 2011

Рубрика

Ако мъж води рубрика "Всичко за секса" в женско списание

Въпрос: Мъжът ми иска да пробваме тройка със сестра ми. Какво е вашето мнение?

Отговор: Вашият мъж безумно ви обича. Той усеща, че ви е недостатъчен и затова избира най-доброто след вас, разбира се: вашата сестра. Не е нужно да му се сърдите, тази ситуация само ще сплоти семейството ви. А ако все пак се чувствате засегната, оставете го на спокойствие да се забавлява с вашата роднина и през това време му подгответе вкусен обяд. Това ще ви отвлече от лошите мисли.

***
Въпрос: Моят съпруг винаги иска да му правя френска любов, докато свърши. Вашето мнение?

Отговор: Направете го! Мъжката сперма не е толкова вкусна, но съдържа само 10 калории. В същото време е хранителна, помага за поддържането на фигурата и придава еластичност на женската кожа. Бъдете сигурна, че мъжът ви е наясно с това и когато ви кара да му правите френска любов, докато свърши той всъщност мисли за вас, а не за себе си. Оралният секс е изключително болезнен за мъжа. Така той ви доказва, че ви обича. Най-добрият начин да му се отблагодарите за това е да му купите подарък и да му приготвите вкусен обяд.

***
Въпрос: Никога не съм стигала до оргазъм със съпруга си. Нормално ли е това?

Отговор: Женски оргазъм - това е мит, сътворен от войнстващи мъжкарани - феминистки и е огромна заплаха за вашето семейство. Даже не споменавайте тези думи пред вашия съпруг, а по-добре му купете подарък.

***
Въпрос: Как мислите, готова ли съм за първият секс?

Отговор: Попитайте вашият приятел. Той винаги знае кога е настъпил момента. Въобще, когато става дума за секс, мъжете са изключително компетентни, тъй като те не са опиянени от своите емоции, както жените. Това е факт.

***
Въпрос: Трябва ли да правя секс още на първата среща?

Отговор: Да!!! Колкото по-рано толкова по-добре.

***
Въпрос: Колко трябва да продължи един нормален полов акт?

Отговор: Общоприети норми не съществуват, но най-много две минути. Ако вашите полови актове продължавата по-дълго, то вие изнервяте партньора си. След приключване на половия акт у него често се появява желание да ви остави в леглото и да порита футбол с приятели. Не се безпокойте, това е абсолютно нормално. Напълно е възможно и да му се прави нещо друго, например , да отиде на бар и да обменя мисли със своите приятели. Не се чувствайте пренебрегната, по-добре се занимавайте с подреждане на хаоса в дома, който той е оставил след себе си, а още по-добре е да му купите подарък. Вашият партньор ще се върне у дома, когато е готов за това.

***
Въпрос: Какво означава термина "после"?

Отговор: След като мъжът прави секс ме у необходимо презареждане на батериите. "После" -този термин означава списък с вещи, които вие като жена сте длъжна да направите след края на половия акт. Този списък включва следните действия: игриво да запалите цигарата на вашия партньор, да му приготвите спагети или сандвич, да му донесете няколко бутилки бира или просот да го оставите да спи спокойно, докато готвите вкусен обяд и да отидете в магазина, за да купите на вашия любим красив подарък.

***
Въпрос: Има ли значение размерът на члена?

Отговор: Още как! Много жени вече са установили че максимата добро качество = добро количество е абсолютно невярна. Научните изследвания също го доказват. Средният размер на члена в състояние на ерекция достига 10 см. Ако дължината надвишава 10 сантиметра и стига 15 и повече, вие сте длъжна да благодарите на Бога и да угаждате за всичко на вашия партньор. Например, можете да отидете в дома му и да му приготвите вкусен обяд, да изперете и изгладите дрехите му, за отидете в търговският център и да купите красив и скъп подарък.

09 August 2011

В затвора или в офиса

В затвора: Прекарвате по-голямата част от времето си в килия с площ 8 на 10.
На работа: Прекарвате по-голямата част от деня си в офис с площ 6 на 8.
--------------------------------------------------------
В затвора: Ядеш три пъти на ден.
На работа: Имаш време само за едно ядене и трябва да си платиш за него.
-------------------------------------------------------------------
В затвора: Освобождават се за добро поведение.
На работа: Награждават те с допълнително работа за добро поведение.
--------------------------------------------------------------------
В затвора: Пазач отваря и затваря всички врати за теб.
На работа: Трябва да носиш със себе си карта и сам да отваряш всички врати.
-------------------------------------------------------------------
В затвора: Можеш да гледаш телевизия и да играеш игри.
На работа: Уволняват те за това че гледаш телевизия или играеш игри.
-------------------------------------------------------------------
В затвора: Позволяват на семейството и приятелите ти да те посещават.
На работа: Не можеш дори да говориш със семейството или приятелите си.
-------------------------------------------------------------------
В затвора: Имаш началници, които често са садистично настроени.
На работа: Те се наричат мениджъри.

Kъде ли е по-добре....

***

Добавям и още една версия от ALGOLO -
само намигане, но просто паралелът се налага от самосебе си :)

- в затвора: имаш 1 килия, в която можеш да лежиш, мислиш, четеш, правиш планове за бъдещето и не се налага да я поддържаш сам, освен в дреболиите.

- у дома: имаш няколко килии, в които нямаш особено време за лежане, мислене и четене, защото трябва да ги поддържаш, и между действията по поддръжката се питаш дали нещо не си сбъркал в плановете за бъдещето.

- в затвора: ядеш каквото ти приготвят, но ако не си доволен, имаш право да протестираш организирано.
- у дома: ядеш каквото си приготвиш, но то рядко е по твой вкус, а онези, по чийто вкус го приготвяш, въпреки това са свободни да протестират във всеки един момент.

- в затвора: за добро поведение получаваш закрила от властимащите.
- у дома: за добро поведение завинаги се разделяш с ролята на властимащ.

- в затвора: вратите са сигурни; посегателства в/у материалната и личната собственост се случват само на вътрешно ниво.
- у дома: вратите никога не са сигурни; към вътрешното неравномерно разпределение на благата винаги може да се добави и външна намеса.

- в затвора: никой не може да те лишава от времето ти за телевизия и забава, защото имаш право да протестираш.
- у дома: ако протестираш, когато някой те лишава от времето ти за телевизия и забава, нарушителят рядко си взима бележка, но винаги може да представи нещата в обратния вид.

- в затвора: можеш да откажеш среща, ако посетителите са ти неприятни или ако не си на кеф, като за целта можеш да се оправдаеш с волята на властимащите.
- у дома: за да откажеш срещата с неприятни посетители или гостуването при такива домакини, трябват много по-сложни маневри и никога не се получава от 1вия път.

- в затвора: можеш да се прикрепиш към някой от началниците, който да ти помага в напечени ситуации.
- у дома: напечените ситуации се получават при преразпределението на началниците, към които останалите се прикрепят; преразпределението е трудоемко и враждите, които създава всяко ново положение, са по-трайни във времето от самото положение.

- затворът: дава ти престиж пред подземните сили, които наистина могат да ти помогнат да израстеш, ако си послушен.
- офисът: дава ти престиж пред надземните сили, които наистина могат да си помогнат да израстат чрез теб, ако си послушен.
- семейството: дава ти престиж пред обществото, които с нищо не може да ти помогне, но с удоволствие би наблюдавало краха на причината за твоя престиж.

29 July 2011

Надежден клиент

Стар банкер решил да се оттегли и да остави бизнеса в ръцете на сина си. Затова поискал да му даде някои насоки в практически условия. Повикал го в офиса и казал:

- Синко, днес ще те науча да даваш кредити.
Влязъл първият потенциален клиент с наръч документи, доказващи абсолютната му финансова стабилност. Формално погледнато всичко било прекрасно. Накрая старият банкер попитал:
- Млади човече, кажете, колко често се къпете?
- Веднъж в седмицата - леко се смутил клиентът.
- Добре, наминете след седмица, може нещата да се получат.
А на сина си прошепнал: "На този няма да му дадем кредит".
Влязъл следващият кандидат. Същата картина. Само на въпроса колко често се къпе, отговорил: "Три пъти в седмицата".
- Чудесно, -казал старият банкер - заповядайте след седмица, ще получите отговор.
И тихо промърморил: "На този може и да дадем".
Влязъл третият клиент и започнал несвързано да обяснява за какво му е нужен кредита, част от документите забравил.
- Млади човече, колко често се къпете? - попитал и него старият банкар.
- Два пъти на ден, сър, сутрин и вечер.
- Чудесно, заповядайте утре, документите ще са оформени и ще получите кредита.
Клиентът си тръгнал щастлив, а синът му възкликнал:
- Но татко, това, което вършиш, противоречи на всякаква логика.
- Запомни сине, - казал старият банкер - когато искат да вземат кредит, всички те са просто безупречни, но когато дойде време за плащане, понякога ще си готов да им целуваш задника, за да си получиш парите. Затова трябва да бъдеш сигурен, че този задник ще е чист.

05 July 2011

Разни (не проверени)

1. Партенофобия (Parthenophobia) се нарича страхът от млади момичета и девственици.
2. Температурата на върха на цигара при вдишване е около 700 градуса по Целзий.
3. В Древен Египет всички в семейството обръсвали веждите си в знак на тъга, когато умирала котка.
4. В Бангладеш е нелегално мотоциклетистите да носят каски.
5. В Уганда е нелегално да стъпвате на улицата първо с левия крак.
6. Шансът да умреш, докато отиваш да си купиш билет от лотарията, е по-голям от този да спечелиш.
7. В музея на мадам Тюсо са похарчили 10000 паунда, за да разделят скулптурата на Брад Пит и Дженифър Анситън. Това е била първата скулптура изобразяваща двама човека заедно.
8. Най-древното противозачатъчно е използвано в Египет 2000г пр. н. е. и е било крокодилски изпражнения.
9. По време на индустриалната революция, разгневените селяни са хвърляли дървените си обувки „сабо“ по машините откъдето произлиза и думата саботаж.
10. Котката мърка с честота 26 херца, същата като на ненатоварен дизелов двигател.
11. Всеки трети, ухапан от змия е бил пиян. Всеки пети е имал татуировка.
12. Ако Барби беше с реални размери, мерките й щяха да са 39-23-33. Щеше да е висока 2 м и 20 см, а вратът й щеше да е два-пъти по-дълъг от човешкия.
13. За времето, в което си поемаме дъх веднъж, в света се раждат 500 деца.
14. Кокосовите орехи убиват повече хора, отколкото акулите.
15. Високо в планината Гоалигуншан се намира група езера , известни под името „Омагъосаните“ . Ако на брега на някое от тях човек започне да говори или пее, от небето започват да падат дъждовни капки . Според учените въздухът в тези местности е толкова наситен с влага, че при най-малкото сътресение се образуват валежи.
16. Гъделичкането било забранено с закон в някои дpевни стpани от изтока,защото се считало за гpеховно възбyждащо занятие.

27 June 2011

Ангел

Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи.
Семья была негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной.
Вместо того они были уложены на ночлег в холодном подвале.
Когда они расстилали постель, старший ангел увидел дыру в стене и заделал её.
Когда младший ангел увидел это, то спросил, почему.
Старший ответил: - Вещи не такие, какими кажутся.
На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного человека и его жены.
Супруги разделили с ангелами немного еды, которая у них была, и сказали, чтобы ангелы спали в их постелях, где они могут хорошо выспаться.

Утром после пробуждения ангелы нашли хозяина и его жену плачущими.
Их единственная корова, чьё молоко было единственным доходом семьи, лежала мертвая в хлеве.
Младший ангел спросил старшего: - Как это могло случиться? Первый мужчина имел все, а ты ему помог. Другая семья имела очень мало, но была готова поделиться всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная корова.
Почему?

- Вещи не такие, какими кажутся - ответил старший ангел.
Когда мы были в подвале, я понял, что в дыре в стене был клад с золотом.
Его хозяин был груб и не хотел сделать добро, я отремонтировал стену, чтобы клад не был найден.
Когда на следующую ночь мы спали в постели хозяина, пришел ангел смерти за его женой. Я отдал ему корову.

Мы никогда не знаем все.
И даже если имеешь веру, тебе надо еще внушить доверие, что все, что приходит есть в твою пользу. А это поймешь со временем.

Некоторые люди приходят в нашу жизнь и быстро уходят. Некоторые становятся нашими друзьями и остаются на минуту. Это оставляет наших сердцах прекрасные следы, а мы никогда не останемся одинаковыми, потому что наши хорошие друзья нас меняют.

Вчера - это история. Завтра - это тайна.
Сегодня, Настоящее, это дар.
Жизнь есть волшебство и вкус каждого момента неповторим!

Не уничтожай это письмо, потому что приходит оно от особенного ангела.

А сейчас становится твоим ангелом-хранителем.
Отправь это письмо пяти людям!
(Послать ты должен, если можешь и есть кому! А если это так, то обязательно отправь!)

Если получил, так пожелай себе что-то. Если отправишь дальше, твои желания будут исполнены и ангел будет бдить всегда.

08 June 2011

Смешен архив

Докато ползвах сърч енджина на локалния си компютър попаднах на архив, който ме разсмя истински.

Споделям част от архива, дано и вас да ви усмихне!
Поздрави, Цветелина
-------------------------

"Не ме е яд, че колежките ми са грозни, яд ме е, че започват да ми харесват! "
-Надпис на стена в МЕИ

Ремонт на сложни битови уреди
-Табела

A "shit" of meat and vegetables
-Ястие в менюто на р-т Езерото, Стара Загора. Българската му версия е шишче от свинско и зеленчуци

- Не може да влезнете от тук - това е изход!
- Като е изход, аз как влезнах?!?!
-Диалог в магазин "Фантастико"

"Плодове и зеленчукове"
-Табела на магазин

Не стига, че мъжът ми умря преди десет години, ами сега и овцете ми се отровиха.
-Баба в репортаж, излъчен в новините на бТВ, 07.06.2002

"Търся жилище в района"
-Обява в рейс

В кабинета по природознание да знаеш какъв страхотен парализиран бухал има!
-Ученик в 5 клас

Ама, Николай, няма да се разберем така. Аз отпред, вие отзад, няма синхрон!
-Учителкa

Извинете, пресни ли са ви гърдите?
-Клиент пита продавачка магазин

Иване,скоро не съм те виждала как изглеждаш на фона на дъската.
-Учителка по математика МГ-Стара Загора

На гроба ми, само тебешир недейте да носите. Да си умра спокойно.
-Учител по информатика в МГ

Другия клас ги питам за дължина на връзката, те ме гледат като изкопаемо; питам ги за нещо друго, те ме гледат като две изкопаеми; питам ги за валентен ъгъл, те ме гледат като три изкопаеми под ъгъл!...
-Учителка по химия

Госпожо, Гошо ми скубе космите на косата...
-Ученичка в час по география

Аз съм голяма ваша феноменка.
-Участничка в "Риск печели, риск губи

Камилите издържат дълго в пустинята, защото имат вода в бъбреците.
-Ученически

А сега да разделим тази дроб на по-малки дробченца...
-Учител по математика в ПМГ-Ст.Загора

Митко, да не вземеш да се биеш с Апостол. Остави го да се развива. Майка ти.
-Златен фонд на "МОБИПЕЙДЖ"

Иво, веднага хващай такси, защото нямам ключ и ще се напикая.
-Златен фонд на "МОБИПЕЙДЖ"

"ЕЛА СИ ЩЕ КОЛИМ ЧИЧО ТИ"
-Автентичен текст от телеграма (правописът - запазен)

Как можете да решавате кръстословици под носа на очите ми!!!
-Учителка в ЕГ Силистра

Пенке, оставих ти двама умрели на бюрото, моля те оправи ги.
-Служителки в пенсионно

Така, ученици...запишете хардуер и софтуер...от думите разбирате, че става дума за нещо твърдо и нещо меко...

Продавам старинно бюро за жени с дебели крака и чекмеджета
-Обява

Муцка, здрасти. Аз съм в козметичния салон.
Тука една гадна клиентка ме изнервя и аз й чопля тука една пъпка - белег да й остане дано!
Оф, писна ми, аре чао.
-Съобщение

Изневиделица Крум се озовава и в долината на Струма, където се раздават заплатите на византийските войници.
-Кандидатстудентски

Баба Илийца не обръща внимание на факта, че е жива.
-Кандидатстудентски

Баба Илйца захвърля детето си в реката и эапочва мъжки да се бори с кола. Но детето не е умряло! То само се преструва!

...и да знаеш, че ако телефонът не ти звъни, това съм аз, който не ти се обажда!!!
-SMS съобщение

Гошо, Петър Иванов е. В В 10:00 часа ще те чакам пред затвора. Излез там да се разберем.
-Златен фонд на "МОБИПЕЙДЖ"

Ей овен, прибирай се. На баба ти футболните гащи се обаждат. Чао!
-Златен фонд на "МОБИПЕЙДЖ"

И защо баба Илийца не оставя детето директно в лодката. Ами така тя може да го настъпи, докато вади кола...
-Ученическо съчинение

Идиотино, трябва да ми нарежеш филии за пържене! Къде изчезна?!
-Златен фонд на "МОБИПЕЙДЖ"

Хриска, прибирай се вкъщи! Купих ти шампоан, да обядваш. Мама
-Златен фонд на "МОБИПЕЙДЖ"

Бони, в тоалетната сме. Ела да ни донесеш салфетки, моля те. Чао! Чакаме те.
-Златен фонд на "МОБИПЕЙДЖ"

Когато Сърбия обявила война на България, през 1885 г., българските войски трябвало да преминат на "марш на скок" от южната до западната граница. Те тичали денонощно - двама тичали отстрани, а един спял по средата. През това време ентусиазираното население им пъхало пържоли в устите.

Труп намери полицай!
-Заглавие във вестник

Ако сте сляп използвайте Брайловите букви.
-Надпис на банкомат в САЩ

Значи... туй идва от ей онуй там. Значи ... туй е равно на онуй върху туй-онуй.
-Асистент по математика в ПУ

Преди да слезете, моля помолете шофьора да спре!
-Надпис в маршрутка

Атомната бомба убила няколко човека, даже повече от няколко
-В час по физика

Видяхте ли този сперматозоид? Ако не, да го пусна по масите...
-Учител по биология

Вълците вият в полето, но това за тях си е нормално.
-Ученически анализ на "Хаджи Димитър" ПМГ-Благоевград.

-Колко са дините ?
-Па те на брой ги , като искаш.
на пазара

И ето, 37-годишния Важиха пада. Съдията му показва жълт картон за симулация. А той може да е паднал от възрастта си.
-Томислав Русев Панатинайкос- Ювентус по Btv

Както знаете, две глави мислят по-добре от една, което само доказва, че и един мъж е достатъчен.
-Свилен Димитров, журналист от Велико Търново

Дох Кихот бил 50 годишен младеж с плешив кон.
-Из класна работа по литература

- Абе, шофьоре, що не тръгваш бе? Седем и двайсе стана, на билета пише седем и петнайсе.
- Ами качвай се на билета и тръгвай!
Реплики на пътници в автобус от Пазарджик за Пещера

A сега песента на металика "and nothing else matters", или ти повече не си ми майка.
-DJ в дискотека

Продавам шестмесечен ваксиниран немски овчар
-Обява във в-к "Борба", В. Търново

Ужасно намаление на гащи - 10 - 12%
-Надпис на витрина на магазин

Днес времето ще е хладно, така, че никакви къси гащи и чадъри,всъщност вземете си само чадъри и никакви гащи...
-Боян Христов водещ сутрешен блок на софийското радио "Вива"

В България има места,кадето има по един душ на квадратен километьр....
-Учителка по география

Глей го ония! Стърчи като прасе в рядка кал!
-майор от под. 32990

Построили сте се под формата на буквата...на буквата...Абе нема такава буква, бе!
-Военен

Ex, ако кракът му беше с 15 см по-дълъг...
-Спортен коментатор

-How do you do?
- All right!
Превод:
- Как го правиш?
- Всичко вдясно.
Субтитри на филм

Продава се дог. Яде всичко. Много обича деца.
-Обява

Надпис на сергия - ПЪПЪШЕ (по-късно поправено на: ПЪПЪШИ)

Не оставяй отпечатъци не съм следовател!!!
-Надпис на кабината на шофьор в автобус от градския транспорт

... и бяха намерени около 50 000 убити трупа!
-Учител по история

...Кенгурото има на корема си джоб, за да се скрие в случай на опастност.

Температурата на кипене на водата в танка е 90 градуса. Не 90 градуса беше правият ъгъл...
-Военен

аткуда накуда/откъде накъде/
-Пловдивски ученик към учителка по руски

Обвиняемият е заварен абсолютно пиян, да пълзи на четири крака в кръг около себе си...
-Полицейски рапорт

-Госпожо, знаете ли че Гео Милев бил пънкар?
-Така ли?Ами то щом Йовков е написал "По жицата", трябва да е бил металист!

Студент търси да наеме стая със сънитарен възел в центъра!

Поради ремонт бръснеме отзад.
-Надпис на вратата на бръснарница

Някой хора си мият чиниите преди формите на живот развили се върху тях да открият колелото!

Колегата втори обоист, а сте обърнали интервала, качвайки го една октава по-високо, и ще можем с чиста съвест да поръчаме по порция кебапчета!
-Диригент към оркестрант

На брега доячката дояла крава, а в реката всичко се отразявало наопаки.

Мръднал съм за малко!
-Надпис на малка бакалия в центъра на Варна

Ю пей ми а глоуб нау!
-Ядосана контрольорка иска глоба от чужденец

Кукувицата е птица, която снася своите яйца в чужди гнезда и обратно.

Когато мама е болна, татко служи за жена на всички в къщи.

Прабългарите нападали тутакси, а бягали изневиделица.

"Супрадин" подпомага "Спешно отделение".
-Телевизионна реклама

Нютон си лежал под дървото, една ябълка му паднала на главата и той открил, че ябълките падат на земята.

Архимед, както се къпел във ваната изведнъж се сетил и открил Питагоровата теорема.

- Кой уши байряка? - ще запита по-късно турския военачалник.
- Кой му тури знака?, но и на двата въпроса ще получи отрицателен отговор.

Гравитацията е открита от Нютон. Забелязва се есенно време, когато листата капят.

"НАЙ-НИЗКИ ЦЕНИ", "АНЦОК"
-Надписи над сергия

ass`s milk
-Превод на "Магарешко мляко" в меню

БУЛЮН - 0.20лв
-Надпис от менюто на едно заведение

кюкичета- 1лв.
зубули -1 лв.
мензохари - 1.20 лв.
-Надписи на сергия за цветя

Нашите прадеди са живели в колиби. Те не са имали дрехи, ризи, нищо освен една дупка, за да излиза пушека. За да си създадат семейство те са разполагали само с един съвсем примитивен инструмент.

При кмета се влиза само при голяма нужда.
-Табела

Преводът е като жената - ако е хубав не е верен, а ако е верен не е хубав.
-Филологически

"В едната си ръка баба Илийца държала пистолета,в другата- бебето, а в третата- бунтовника."
-Из отговор на литературен въпрос на седмокласник

Пресна сйонга.
-Рибарски магазин - пазар Подуене

Честит рожден ден и да си го изкараш хубав!
-Пожелание

"Не мога да си прибера зъбите от смях!"
-Учителка от Първа езикова гимназия

Не мърдайтесь, не мърдайтесь! Снимка не излезньотся!
-Фотограф към руски туристи на морето

Еврибари на магари!
-Думи на собственик на магаре на морето в услуга на чужденците.

Аз не искам перфориран билет, аз искам перфорация!
-Екзалтирана контрольорка в тролей N11

През деня Земята се върти около Слънцето, а през нощта около Луната. Като се върти земятя показва задницата си отпред а предницата си отзад.

Честит ти рожден ден и да живееш още толкова.
-Десетокласник от Кърджали към своя съученичка

30 May 2011

Подходящи реплики за стресови ситуации

1. Добре, добре, вземам си думите обратно. Да ти го отчукам!

2. И ти се появи като един шибан слънчев лъч...

3. Това не е офис. Това е адът, но с луминисцентно осветление...

4. Терапията е скъпа. Да пукаш балончета опаковъчно фолио е евтино. Сам си избери!

5. Не съм луд, просто съм в лошо настроение от 30 години насам...

6. Сарказмът е една от услугите, които предлагам...

7. На твойта планета млъквате ли понякога?

8. Назад, мамка ти! Стъпил си ми в аурата!

9. Не се притеснявай, и аз твойто име го забравих...

10. Не всички мъже са досадни, някои са мъртви...

11. Момент, опитвам се да си те представя като личност...

12. Изглеждаш свински, това ли е модата в момента?

13. Земята е пренаселена, върви си вкъщи...

14. Надървянето не се брои като личностно израстване...

15. По-полека де, кой ти запали фитила на тампона?

18 May 2011

Глупости на търкалета

1. Как се лови риба? * Хвърляш не запалена цигара във водата и рибата излиза да ти поиска огънче *
2. Къде морето е най-сухо? * На картата *
3. Мелез между крава и костенурка? * Теле с каска *
4. Любимо питие с 'К'? * Каса бира *
5. Защо кукувиците снасят яйцата си в чужди гнезда? * А ти можеш ли да отгледаш пиле в часовник!?! *
6. По какво се движи влака? * По разписание *
7. Остър ляв завой, коя гума на колата не се върти? * Резервната *
8. В джунглата докарали телефон, кой ще се обади? * Който има левче *
9. Коя е най-дългата дума? * Ластик, можеш да я разтягаш колкото искаш *
10. Колко завоя има в света? * Два: ляв и десен *
11. Какво си мисли щъркела като стои на един крак? * Че ако си вдигне и другия ще падне *
12. А какво си мисли човек като стои на един крак? * Че е щъркел *
13. Защо който пуши Стюардеса не остарява? * Умира млад *
14. На кой цар короната е най-голяма? * На този дето главата му е най-голяма *
15. От коя страна на чашата е дръжката? * Външната *
16. В каква чаша се налива вино? * В празна *
17. Виетнамец и руснак се състезавали, кой ще изпие повече машинно масло. Победил виетнамеца. Защо? * Защото изпил повече машинно масло *
18. Като го хвърлиш бяло, като падне жълто? * Яйце *
19. Коя риба е най-малка? * Тази, на която опашката е най-близо до главата *
20. Защо Наполеон е бил на бял кон? * Да не ходи пеш
21. Коя е най-горната част на колата? * Прахът *
22. Какво има в центъра на София? * 'Ф' *
23. Кога виждайки 4 казваш 16? * 4 часа след обет *
24. Какво има в края на всеки път? * 'Т' *
25. Каква е разликата между лъвът и кучето? * Можеш да кажеш 'I love you' , но не можеш да кажеш айкучю *
26. Какво ще си помислиш, ако видиш човек да ходи с надолу главата? * Че е новозенландец(от другата страна на Земята) *
27. Къде си роден(а)? * В родилния дом *
28. Малко червено мирише на нафта? * Ягода (Ти ли ще ми кажеш с какво да си поливам градината) *
29. Малко жълто яде камъни? * Малък жълт каменояд
30. Малко жълто не яде камъни? * Малък жълт каменояд на диета *
31. Дълго бяло. Що е то? * Бял конец *
32. Дълго черно. Що е то? * Сянката на белия конец *
33. Малко кафяво царя от път отбива? * Лайно *
34. Малко червено, бере се със стълба? * Ягода (Ти ли ще ми кажеш, с какво да си бера ягодите) *
35. Малко червено с малко черно? * Муха с разбит нос
36. Защо диаметъра на кръглата маса е 22 метра? * Защото рекорда по надплюване е 21 метра *
37. Нощна граблива птица с 9 букви? * Кооптакси *
38. Защо първо се вижда светкавицата, а после се чува гръмотевицата? * Защото очите са по-близо от ушите *
39. Голямо черно виси на стената? * Пиано (Ти ли ще ми кажеш как да си подреждам стаята) *
40. Кое е най-тънкото нещо? * Паста за зъби използвана от габровец *
41. Как можеш най лесно да преброиш жителите на Габрово? * Като хвърлиш 1 лев на центъра *
42. Негър влязъл в бяло море, какъв ще излезе? * Мокър *
43. Кой град в България е най-остър? * Трън *
44. Кой град в България е най-висок? * Кула *
45. Каква е разликата, когато падаш от първия и от деветия етаж? * От първия се чува 'туп а-а', а от деветия 'а-а туп' *
46. Защо в Америка правят бели шоколади? * За негрите да не си хапят пръстите *
47. Една камила бягала в пустинята, бягала и умряла. Защо умряла? * Хванала пневмония от вятъра който я духал *
48. По какво си приличат тъщата и тортата? * И двете са предпочитани студени и със свещи *
49. По какво си приличат бялата мечка и девствената жена? * И двете са на изчезване *
50. За какво се носи чадъра? * За дръжката *
51. Мелез между едногърба и двугърба камила? * Едно и половина гърба камила *
52. Мелез между змия и таралеж? * Бодлива тел *
53. Виси на стената и мирише на мърша? * Часовник с умряла кукувичка *
54. Как се лови заек? * Поръсваме един камък с пипер, заека го подушва, киха, удря си главата в камъка и припада, след което отиваш и го прибираш *
55. Какво е зиг-заг? * Най-краткото разстояние между две кръчми *
56. Малко, жълто и пълзи? * Виетнамец търси мина *
57. Малко, жълто и лети? * Виетнамец намерил мината *
58. Какво ще си помислиш, ако видиш на едно дърво накацали много врабчета? * Имат събрание *
59. Кога една жена може да направи един мъж милионер? * Ако преди това е бил милиардер *
60. Кога е празника на трабантчето? * 24 май-ден на книжнината *
61. Коя жена е цвете? * Мъжът на която е ливада *
62. Какво ще стане, ако маймуна се качи на едно дърво? * Маймуните на земята ще станат с една по-малко *
63. Може ли син химикал да пише червено? * Да, ако му е червен пълнителя *
64. Коя врата не се затваря? * Футболната *
65. Къде през лятото има лед? * В хладилника *
66. По какво си приличат стария телевизор и жената? * По това, че като им треснеш по един, започват да работят *
67. Как ще познаеш, че в хладилника има мравка? * По леко открехнатата врата *
68. Може ли само с един чадър да останат сухи осем момичета? * Да, ако не вали *
69. Кога термометъра се вдига? * При топло време *
70. Кога термометъра пада? * Когато не е добре закачен *
71. Кое е последното нещо, което минава през главата на муха блъснала се в бързо движещ се автомобил на магистрала? * Гъзът й *

05 May 2011

Инструкции и указания на някои стоки

На сешоар: “Не ползвайте докато спите.” (ебаси, това ми е единственото останало време да си суша косата)

На пакетче чипс: “Спечелете много награди. Покупка не е необходима. Повече информация в пакета.” (специална оферта)

На луксозен сапун: “Упътване: Използвайте като обикновен сапун” (дано да не ви е първия сапун)

На кутия със замразена храна. “Указания за употреба: Размразете.” (ммммммммм, хитро)

На пакетиран десерт (напечатано на дъното): “Не обръщайте” (късно, късно)

На полуготов пудинг: “Продуктът ще бъде горещ след загряването” (не думай)

На ютия: “Не гладете дрехите върху тялото” (въпреки, че спестява време)

На детски сироп против кашлица: “Не карайте кола и не работете с машини след използвенито на лекарството” (мдаа, ще можем жестоко да снижим броя на строителните инциденти, ако разкараме тия 5-годишни кашлящи пишлемета от багерите)

На хапчета за сън: “Внимание: Може да предизвика състояние на сънливост” (НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ)

На опаковки с коледни светлини: “За употреба само в помещения и извън тях” (а къде не може?)

На кухненски робот: “Да не се ползва за другата цел” (тука вече не'ам думи)

На пакет с ядки: “Внимание: съдържа ядки” (ще го има и в новините)

На пакет с ядки: “Инструкция: Отворете пакета. Яжте ядки.” (Дишайте. Издишайте.)

На детски костюм Супермен: “Носенето на този костюм не ви позволява да летите.” (върнете ни парите)

На моторна резачка: “Не се опитвайте да спрете резачката с ръце или гениталии” (значи е имало опити)

Преведено от английски

26 April 2011

Как да се забавлявате в мола

1. Вземи 24 опаковки презервативи и ги разхвърли незабелязано по кошниците на другите купувачи.

2. В секцията за домашни потреби навий всички будилници да звънят на всеки 5 минути.

3. С помощта на доматен сок направи диря на пода, водеща към тоалетната.

4. Когато при теб дойде продавачката с въпрос „Мога ли да ви помогна?”, започни да плачеш и ридаеш силно ”Оставете ме на спокойствие!".

5. Обърни една от камерите за наблюдение към теб и се оглеждай в нея, както в огледало, като правиш смешни физиономии.

6. Разглеждайки комплект от кухненски ножове, попитай продавачката „Откъде мога да си купя успокояващи хапчета?".

7. Разхождай се в мола с подозрителен вид, все едно звучи песента от филма „Мисия невъзможна ".

8. Скрий се зад дрехите и когато някой започне да ги разглежда, започни да шепнеш „Вземи мен, вземи мен!"

9. Отиди в пробната и след известно време извикай оттам: „Ей! Тук тоалетната хартия е свършила!".

19 April 2011

Необичайни датиТази година ще бъдем свидетели на 4 необичайни дати:
1.1.11; 11.1.11; 1.11.11; 11.11.11
и това още не е всичко...

Вземете последните две цифри на годината, която сте родени,
прибавете възрастта, която ще достигнете тази година и резултатът ще е
111 ЗА ВСИЧКИ!!!

Например:
Христо е роден в 1957 г. И тази година ще стане на 54.
И така: 57+54=111. Ана е родена в 1974 г. И тази година ще стане на 37.
74+37=111. Как ви харесва?
Според китайския «Фен-шуй» тази година е ГОДИНА НА ПАРИТЕ.
Тази година месец ОКТОМВРИ е знаменателен: той ще има 5 съботи, 5 недели и 5 понеделници. Такова нещо се случва един път на 823 години.
Такива години се наричат «Парични торбички» („Geldbörsen“, „Porte monais“ и т. н.)
Ако изпратите днес това писмо на 8 добри приятели, в близките 4 дни, както гласи и обещава китайският «Фен-шуй», вие ще получите пари.
Не прекъсвайте веригата от добри новини, препратете ги на други
и нека на всички да е ДОБРЕ!

12 April 2011

Теорията за биволите

Стадо биволи се движи толкова бързо, колкото най-бавния бивол в стадото. Когато стадото е гонено, най-бавните и най-слабите биволи са най-отзад.
Те биват убивани най-напред. Този естествен подбор служи на цялото стадо, понеже чрез редовното отпадане на най-слабите в стадото то запазва или даже подобрява скоростта и здравето си.

Подобно на това човешкият мозък може само толкова бързо да работи, колкото скоростта на електрическия сигнал на най-бавните му клетки позволява. Най-новите епидемиологични изследвания показват, че чрез прекомерна употреба на алкохол биват убивани мозъчни клетки, но при това най-слабите и най-бавните първи измират. Това ще рече, че редовната употреба на алкохол помага за елиминирането на слабите мозъчни клетки и прави мозъка по-бърз и по-ефективен.

Резултатите от това обширно изследване подтвърждават причинно-следствената връзка между уикенд-купоните и работоспособността.
Това обяснява също така, защо работещите хора, малко след напускането на университета или след сватба не могат да се сравнят по работоспособност със студентите.

Само който не спира да се отдава на неограничената употреба на алкохол, може да поддържа интелектуалното ниво, което е имал докато е бил студент.

Така, че това е призив. Когато нашата държава изгуби технологическия си напредък, не трябва да се крием!
Нека всички задружно се върнем по кръчмите и запием, защото нашите работодатели и нашата страна се нуждаят от най-доброто, на което сме способни, и не трябва да си опропастяваме шансовете за кариера.
Нека живеем с бутилката и дадем всичко от себе си!

Пратете това послание на ваши приятели, познати и колеги, които според вас има опасност да изгубят работоспособността си.

25 March 2011

Виц парадЖена пържи яйца на закуска.
Изведнъж в кухнята влиза мъжът и започва да вика:
- Внимателно!!! Внимателно!!! Сложи повече олио!!!
Боже мой! Пържиш прекалено много яйца наведнъж! ПРЕКАЛЕНО МНОГО!!!
...Обърни ги! Обърни ги веднага!!! Трябва им повече олио. ОТ КЪДЕ да вземем олио?
Сега ще залепнат!!! Внимателно! ВНИМАТЕЛНО!!! Казах ВНИМАТЕЛНО!!
Никога не ме слушаш, когато пържиш яйца!!! НИКОГА!!!
Обърни ги! БЪРЗО!!! Ти да не си малоумна?!? Съвсем ги развали!
Не забравяй да подсолиш! Винаги забравяш да ги подсолиш!
Използвай СОЛ за Бога! С-О-О-О-Л!!!

Жената учудено гледа мъжа си:
- Какво ти става днес? Смяташ, че не мога да изпържа едни яйца?

Мъжът спокойно обяснява:
- Исках само да ти покажа какво ми е, когато карам колата.

----
Тригодишно момиченце реве, та се къса:
- Мамо маааа, защо Цензорчо от горния етаж си има чурка, а аз нямам?
- Не плачи, мама! Цензорчо си има една чурка и с нея ще си остане, а ти, като пораснеш мнооого чурки ще имаш...

----
На брега на езерото седеше пиян триглавият змей и пееше в хор фалшиво, и най-вече нестройно.

----
От храсталака се чу вик на девойка, който постепенно премина в женски.

----
Малкият Иванчо и баща му гледат реклами по телевизията. След рекламите Иванчо пита:
- Тате, от къде се вземат бактериите в тоалетната чиния, които "Доместос" унищожава така ефикасно?
- От "Активия"-та, дето майка ти я нагъва вече втора седмица, за да не й се подува коремът.

----
Из ученическо съчинение:
...Дядо ми беше шофьор. Мечтая да умра като него - тихо в съня си, а не като неговите пътници, крещейки от ужас...

21 March 2011

Пратете момчето в Университета

Началната учителка Мис Нилам (28год.) имала проблем с един от нейните ученици.

Учителката попитала: „Момче, какъв е проблема?”

Момчето отговорило „Твърде умен съм, за да съм в началното училище. Сестра ми е в трети клас, а аз съм по-умен от нея! Смятам, че трябва да бъда в трети клас също!”

Мис Нилам се отказала да коментира и завела момчето при директора на училището. Директорът казал на Мис Нилам, че иска да даде на момчето тест и ако сгреши дори само на един въпрос ще трябва да се върне в първи клас и да се държи прилично. Тя се съгласила. На момчето му били обяснени условията и то се съгласило да направи теста:

Директорът: „Колко е 3х3?”
Момчето: „9”

Директорът: „ Колко е 6х6?”
Момчето: „36”

И така то отговорило на всички въпроси, които директорът смятал, че са за трети клас.
Директорът погледнал Мис Нилам и й казал: „Мисля, че момчето може да мине в трети клас.”

Мис Нилам казала на директора: „Имам някои въпроси, които аз искам да му задам. Може ли?”

Момчето и директорът се съгласили.
Мис Нилам попитала: „Кое е това, което кравата има 4 бр., а аз имам само 2бр.?”

Момчето след секунда казало: ”Крака.”

Мис Нилам: „ Какво е това, което ти имаш в панталоните, а аз нямам?”
Момчето: „Джобове.”

Мис Нилам: „Кое е това, което става от твърдо и розово - в меко и лепкаво?”
Момчето: „Дъвката”

Мис Нилам: „Какво е това движение при което мъжът се изправя, жената остава седнала, а кучето остава на три крака?” Директорът ококорил очи и тъкмо преди да спре отговора на въпроса…
Момчето: „Ръкостискането”

Мис Нилам: „Сега ще задам въпроси от типа „Познай кой съм аз”, О.К.?”

Момчето: „О.К.”

Мис Нилам: „Ти вкарваш пръта си в мен. Връзваш ме отдолу и ме изправяш…Ставам влажна преди теб.”
Момчето: „Палатката”

Мис Нилан: „Пръста ти влиза в мен. Играеш си с мен, когато ти е скучно. Най-напред обаче ме има кумът.”

Директорът изглеждал неспокоен, леко напрегнат и глътнал една голяма глътка водка.
Момчето: „Венчалната халка.”

Мис Нилам: „В най-различни размери съм. Когато не съм добре капя. Когато ме духаш, се чувстваш добре.”

Момчето: „Носът”

Мис Нилам: „Имам кораво стебло. Върхът ми прониква. Идвам с трептене.”

Момчето: „Стрела”

Мис Нилан: „Какво започва с „П” и завършва с „А” и означава много разгорещеност и вълнение?”
Момчето: „Пожарна кола”
Мис Нилам: „Коя дума започва с F и завършва с К и без нея ползваш ръката си?”
Момчето: „Вилицата” (Fork)

Мис Нилам: „Какво е това, което всички мъже имат. При някои е по-дълго отколкото при други. Монахините не се нуждаят от него. Папата не ползва неговото, а мъжът го дава на жена си след като са женени?”

Момчето: „Фамилно име”

Мис Нилам: „Коя част от мъжа няма кости, но има мускули, има много вени, като помпа и е отговорно за правенето на любов?”

Момчето: „Сърцето”

Директорът въздъхнал с облекчение и казал на учителката:

„Изпрати това момче в Университета, на последните въпроси аз дадох грешни отговори!”

10 March 2011

Нищо работа

Как да направим щастлив един мъж:

1. Да правим секс с него
2. Да го храним
3. Да го оставим на мира

Как да направим щастлива една жена?
Изглежда не е толкова трудно!

Мъжът трябва само да й бъде:


1. Приятел
2. Компания
3. Любовник
4. Брат
5. Баща
6. Стопанин
7. Учител
8. Готвач
9. Електротехник
10. Водопроводчик
11. Механик
12. Декоратор
13. Стилист
14. Сексолог
15. Гинеколог
16. Психолог
17. Психиатър
18. Доктор

Освен това трябва да бъде:

19. Смел
20. Организиран
21. Добър баща
22. Чистоплътен
23. Любезен
24. Добър
25. Щедър
26. Нежен
27. Мил
28. Галантен
29. Интелигентен
30. Образован
31. С чувство за хумор
32. Изобретателен
33. Спортен тип
34. Силен
35. Разбиращ
36. Отстъпващ
37. Търпелив
38. Снизходителен
39. Внимателен
40. Мек
41. Отпуснат
42. Амбициозен
43. Решителен
44. Надежден
45. Увлечен
46. Вежлив

Не забравяйки при това:

47. Често да прави комплименти
48. Да обича да ходи по магазините
49. Да не прави скандали и да търси проблеми
50. Да бъде богат
51. Да не я дразни
52. Да не се заглежда по другите жени

В същото време е необходимо:

53. Да бъде внимателен към нея
54. Да не бъде ревнив
55. Да се разбира със семейството и
56. Да намира време за нея и в същото време да и оставя пространство
57. Да се грижи за нея

... и МНОГО ВАЖНО:

58. НИКОГА!!! да не забравя следните дати:

* рожденния и ден
* първата среща
* годежа
* сватбата

27 February 2011

Прасе

Към вас се движи ПАРИЧНО прасе!!!
Препрати това на 10 приятели или то ще те подмине!!!

-----

Хи-хи, гледай ти да не го подминеш...

18 February 2011

Горчивият опит от съветите

Aко четеш и изпълняваш заръките на адамакълиите пишман ще станеш...

Ей на! Казах си, не може само хорската семенна течност да е вкусна, искам и моята! Четох тук идеи - ананаси, ягоди. Купих си една тенекия компот от ананаси, ядох до насита и насиране. Стана ми тежко и повърнах. Погледнах тенекията ..Сделано в СССР..това май е с изтекъл срок? Три дни след това лежах и се клех винаги да гледам expire date-a...

Реших и краката си да бръсна, мишниците, гърдите, скротума...Ужас...Не знам какво е било на Ватерло, но цялата баня в кръв, а аз дзиндзирикам гол като кьосе и скимтя от афтършейва. Три дни ходех разкрачен и спах по корем след това и се клех да не посягам повече на някои интимни части...

Четох за секс в кола. Казвам си, че и аз трябва. Запалих колата, отивам в планината, гледам да няма урна наоколо, че знам после кво става. Спирам и ...

Всичко наред, но аз съм забравил да взема жена, с която да го правя. Мамка му и прасе. Връщам се да взема. Паля колата, маневра...храссс...това пък какво?! Клон ми се е забил в радиатора. Газ до сервиза и яка антифризна диря след мен и радостни облаци от изпарения. Три дни бях без кола и се клех повече никакви сексове сред гори в колища и клонища....

Четох за връзка със семейна жена. Викам си - я да не оставам назад! Намерих една семейна и й казвам "хайде секс". Протърка ме от секс, без милост, без капка навън. Сега от три дни затискам вратата на апартамента си, тя хлопа отвън с два куфара и се кълне, че не е нашата леля, а аз се кълна скоро да не се възбуждам, че ми се насълзяват очите.

Четох за напушване и трибестани. Не знам на другите как им действа, но на мен ми подейства откачващо. Три дни козирувах на маршируващи бирени бутилки, редях се за цигари на трафопостове, опитвах се да стана невидим като дъвча джапанки и се клех във вярност целувайки родния флаг, който се оказа хавлията в банята.

Така че, внимавайте какво ви съветват. Ветераните от Виетнам са с по-малки последици от мен...:))

13 February 2011

10-те любими фрази на зодиите! Дали?!

ОВЕН:
1. По-добре не спорете с мен.
2. Първо ще го направя, а после ще помисля.
3. Там където останалите спират, аз натискам газта.
4. Ще бъда вечно млад.
5. Направи го като мен – и без това няма да го направиш по-добре.
6. Най-трудното е да изслушаш събеседника докрай.
7. Упорството не е порок.
8. Лесно е да се контролира ситуацията, сложно – собствените емоции.
9. Един овен е добре, два овена са много.
10. Не нападам пръв, но не дай Боже да ме засегнат.

ТЕЛЕЦ:
1. Не ми е жал за парите, дето похарчих, жалко че бих толкова път.
2. Не ми трябва чуждо, не пипай моето.
3. И най-лошият мир е по-добър от най-добрата кавга.
4. Не безпокой този, който се е установил.
5. По-добре красив диван, отколкото красив залез.
6. Яденето е сериозно нещо.
7. Галеното теленце от две майки суче.
8. Когато си втори икономисваш сили.
9. Не мога да понасям запалки-еднодневки!
10. Дегустатор – това е истинското ми призвание.

БЛИЗНАЦИ:
1. Днес не съм такъв като вчера.
2. Който владее ситуацията, владее инфомацията.
3. Един акъл е добре, два – още по-добре, особено ако принадлежат на един и същи човек
4. Фигаро тук, Фигаро там.
5. Идета, както и всички продукти, не бива да залежава.
6. Един телевизор, телефон в къщата – добре, а три още по-добре.
7. Който не е успял, той е закъснял.
8. Движа се по живота като скутер по вода – без да потъвам, ама затова пък бързо.
9. На пазара не отговарям за пазаруването.
10. Обичам количеството защото за качеството не ми остава време.

РАК:
1. Моят дом е моята крепост.
2. Да глезя другите е истинското ми призвание.
3. От всичко на света е най-добре да се запасиш с търпение.
4. Този, който умее да чакам, постига всичко.
5. Срещай се с приятели вкъщи, а не в кафето.
6. Нищо не стопля така душата както вида на пълен хладилник.
7. П-добре спестявай и търпи, но нещо хубаво купи.
8. Тежко се живее там, където няма къде да се скриеш.
9. Нося навсякъде миналото на гърба си.
10. Нима едно палто се износва за 20 години?

ЛЪВ:
1. Ще ви поведа към светлата далечна шир.
2. По-добре да помагаш, отколкото да ти помагат.
3. Добри маниери – половин успех.
4. Слънцето свети за Лъвовете.
5. По-добре хубава длъжност и кабинет, отколкото добра заплата.
6. Обичам да печеля много, но и да харча много.
7. По-добре да имаш у вас роял, отколкото пияно – пък дори и да няма кой да свири на него.

8. Въпреки приветливия си вид, в душата си съм диктатор.
9. Ако ще се прави нещо – да е по-голямо.
10. Защо ви е слънце, щом аз съм с вас????

ДЕВА:
1. С труд и търпение всичко се постига.
2. Скромността краси не само девойката, но и девата.
3. Всеки живее за себе си, но служи на другите.
4. Навсякъде е нужен ред – и в мислите, и в кухнята.
5. Докажи ми определено логично, че сме създадени един за друг.
6. Кривият таван направо ме побърква.
7. В големите мащаби се губя.
8. Не мога да извадя костилките на цяла кофа череши.
9. Във всяка Дева се крие истинска дама.
10. Мухоморката трябва непременно да бие на очи, а бялата гъба и така си е добре.

ВЕЗНИ:
1. Без партньор съм като без ръце.
2. Най-противното нещо е да се спори.
3. Побеждавай съгласявайки се.
4. Принципни са само глупаците
5. Ще въвлека който и да е в каквото и да е.
6. Красотата ще спаси света.
7. Всичко трябва да се прави с настроение.
8. Най-трудното е да направиш избор.
9. Не над всички \“i\“ трябва да се постави точка.
10. И сега не знам дали съм за белите или за червените.

СКОРПИОН:
1. Жалко е когато няма кого да ужилиш.
2. Всяко събитие е като дивана: в него винаги има скрити пружини.
3. За усмивка трябва да има сериозна причина.
4. Можеш да се освободиш от всичко, но не и от собствените си страсти.
5. Пея своите любовни песни на бойното поле.
6. Не всеки може да издържи погледа ми.
7. Моите страсти рядко се показват навън – като акула, която рядко излиза на повърхността.
8. Светът ще пропадне без рицари.
9. Не всички Отел-ловци са се появили на този свят!
10. Приличам на кактус – моето приказно цвете се отваря само за избрани.

СТРЕЛЕЦ:
1. Трябва да има много добри хора.
2. На когото съм длъжен прощавам всичко.
3. Най-прекрасната отпуска е околосветското пътешествие.
4. Главното в проблема е неговият мащаб.
5. Не е възможно някой да ми се сърди.
7. Угризение на съвестта? Какво е това???
8. Задълженията красят само посредствените хора.
9. Глупаво е да се притесняваш предварително. Дайте да оправим нещата.
10. Който не си изпълнява задълженията просто трябва да ги изпълнява.

КОЗИРОГ:
1. Не съм гонче, нито състезателен кон. Аз съм маратонец.
2. И сам воинът е воин.
3. Не нарушавай законите – ще услужиш на някого, но ще хванат теб.
4. На мен ми трябва малко. Моето имущество е огледалото на моите успехи.
5. Животът прилича на влак, който пристига на всяка гара точно по разписание.
6. Приятно е да мислиш за далечни страни докато си седиш вкъщи.
7. Истинският Козирог се познава като коняка – по това колко е отлежал.
8. Струва си цял живот да драпаш към върха пък дори и само за да плюеш веднъж долу в ниското.
9. Само аз се подмладявам с годините.
10. Бавно, бавно, но като хвана – не пускам.

ВОДОЛЕЙ:
1. Колко скучно е да приличаш на другите!
2. Щом съм те измислил, стани такъв, какъвто искам.
3. Предразсъдъците са измислица на глупаците.
4. Бъдещето просто трябва да бъде прекрасно.
5. Трудно е да бъдеш ангел, но трябва!
6. Доброто намерение е по-важно от добрите дела.
7. За да станеш новатор трябва първо да забравиш за традициите.
8. Секс? В живота има и по-важни неща.
9. Първо приятели, после семейство… но разбира се ако остане време.
10. Няма по добър и по-бодър от мен.

РИБИ:
1. Да почувстваш е по-важно, отколкото да помогнеш.
2. Не мога да се откажа от алкохола, както и рибата от водата.
3. Редът е измислен от скучните хора.
4. Не отлагай за утре това, което може да се отложи за вдругиден. .
5. Малко ли е, че съм обещал…
6. Да бързаш докато работиш е все едно да гълташ без да дъвчеш.
7. Готов съм да разбера всички, само не и себе си.
8. При буря върбата се огъва, а дъбът пада.
9. Всички знаят, че съм зает, но малко знаят с какво точно.
10. Не ме притискайте! Ще ви се измъкна като риба!

08 February 2011

“Кръгът на деветдесет и деветте” – Хорхе Букай

Имало някога един много тъжен цар, чийто слуга, като всеки слуга на тъжен цар, бил много щастлив.
Всяка сутрин той будел царя и му носел закуска, пеейки и тананикайки весело трубадурски песни. На ведрото му лице греела широка усмивка и той посрещал всичко в живота спокойно и с радост.
Един ден царят наредил да го повикат.
- Паже мой,- рекъл му той. – каква е тайната?
- Коя тайна, Ваше Величество?
- Тайната на твоето щастие?
- Няма никаква тайна, Ваше Величество.
- Не ме лъжи, паже! Отсичал съм глави и за по-малки провинения от една лъжа.
- Не лъжа, Ваше Величество. нямам никакви тайни.
- А защо винаги си весел и щастлив? Защо, а?
- Господарю, нямам причина да съм тъжен. Ваше Величество ми оказа честта да му служа. Живея с жена си и децата си в дома, който царският двор ни осигури. Обличат ни и ни хранят, а на всичко отгоре Ваша милост ме възнаграждава от време на време с някоя друга монета, за да се поглезим. Как да не съм щастлив?
- Ако не ми кажеш още сега тайната си, ще заповядам да ти отсекат главата – рекъл царят. – Никой не може да е щастлив само заради това, което ми казваш.
- Но, Ваше Величество, няма никаква тайна. Толкова бих искал да Ви доставя удовлоствие, но не крия нищо от Вас.
- Махай се, махай се, преди да съм извикал палача!
Слугата се усмихнал, поклонил се и излязъл от стаята.
Царят едва не полудял. Не можел да разбере защо този паж е така щастлив, като живее от подаяния, облича се със стари дрехи и се храни с огризките на царедворците.
Като се успокоил, повикал най- мъдрият от съветниците си и му предал разговора, който провел сутринта.
- Защо този човек е щастлив?
- О, Ваше Величество, защото не е в кръга.
- Не е в кръга ли?
- Точно така.
- И това го прави щастлив?
- Не, Ваше Величество. Това не го прави нещастен.
- Да видим дали съм разбрал. Когато си в кръга си нещастен, така ли?
- Точно така.
- А той не е.
- Точно така.
- А как е излязъл?
- Никога не е влизал.
- Но какъв е този кръг?
- На деветдесет и деветте.
- Нищо не разбирам, наистина.
- Можете да разберете, само ако ми позволите да ви покажа как действа.
- Как?
- Като дадем възможност на пажа да влезе в кръга.
- Да, да го накараме да влезе.
- Не, Ваше Величество. Никой не може да накара никого да влезе в кръга.
- Тогава трябва да го примамим.
- Няма нужда, Ваше Величество. Ако му дадем възможност, той сам ще влезе.
- Но няма ли да разбере, че това значи да стане нещастен?
- Да, ще разбере.
- Тогава няма да влезе.
- Няма да устои.
- Твърдиш, че той ще знае, че ако влезе в този странен кръг, го чака нещастие, и въпреки това ще влезе в него и няма да може да излезе оттам?
- Точно така, Ваше Величество. Готов ли сте да загубите един прекрасен слуга, за да разберете какво представлява кръгът?
- Да.
- Много добре. Тази вечер ще дойда да ви взема. Трябва да приготвите една кожена торба с деветдесет и девет златни монети. Нито една повече, нито една по-малко.
- И какво друго? Да викна ли стражите за всеки случай?
- Само една кожена торба. До довечера, Ваше Величество.
- До довечера.
Така и направили. Същата вечер мъдрецът отишъл да вземе царя. Двамата се промъкнали в двора на палата и се скрили край дома на пажа. Там дочакали зората.
В къщата запалили свещ. Мъдрецът завързал на кожената торба бележка, която гласяла:” Това съкровище е за теб.То е награда, защото ти си добър човек. Използвай го и не казвай на никого как си го получил.”
След това вързал торбата за портата, почукал и отново се скрил.
Пажът се появил, а мъдрецът и царят дебнели какво ще стане иззад едни храсти.
Слугата видял торбата, прочел бележката, разтърсил кожената кесия и като чул звъна на метала, се стреснал, притиснал съкровището до гъдите си, огледал се да се увери, че наоколо няма никой, и се прибрал вкъщи.
Отвън се чуло как пажът залоства врата и онези, които го дебнели, надникнали през прозореца да видят какво ще стане. Слугата захвърлил на пода всичко от масата освен свещта. Седнал и изсипал всичкото съдържание на торбата. Гледал и не можел да повярва на очите си.
Цял куп златни монети!
Никога не бил държал в ръка нито една, а сега имал цял куп.
Пажът ги докосвал и загребвал с шепи. Галел ги и ги гледал под светлината на свещта. Събирал ги и ги разпръсвал, правейки купчинки.
И както си играел с тях, започнал да ги подрежда на купчинки по десет монети. Една купчинка по десет, две купчинки по десет, три, четири, пет, шест…Пресмятал ги наум; десет, двайсет, трийсет, четирийсет, петдесет, шестдесет….До последното купче….но то било от девет монети!
Първо огледал масата, търсейки още една монета. После погледнал на пода и накрая – в торбата.
” Не може да бъде”, помислил си. Сложил последната купчинка до другите и установил, че е по-малка.
- Окрали са ме! – изкрещял. – Окрали са ме! Проклетници!
Отново затърсил по масата, по пода, в торбата, в дрехите, по джобовете, под мебелите….Но не открил онова, което търсел.
И сякаш надсмивайки му се, купчинката монети проблясвала на масата и му напомняла, че има деветдесет и девет златни монети. Само деветдесет и девет.
” Деветдесет и девет монети са много пари – помислил си той. – Но ми липсва една монета. Деветдесет и девет не е кръгла цифра. Сто е кръгла цифра, но деветдесет и девет не е.”
Царят и съветникът му гледали през прозореца. Лицето на пажа вече не било същото. Челото му се сбръчкало, чертите му се изострили. Очите му станали по-малки и присвити, устата му се разкривила грозно, показали се зъбите му.
Слугата прибрал монетите в торбата и оглеждайки се на всички страни, да не би някой вкъщи да го види, я скрил сред дървата за огрев. После взел хартия и перо и седнал да прави сметки.
Колко време трябвало да пести, за да си купи стотната монета?
Говорел си сам, на глас.
Бил готов да работи здравата, за да я спечели. А след туй може би нямало да има нужда да го прави повече.
Човек, който има сто златни монети, може и да не работи.
Със сто монети си богат.
Със сто монети можеш да живееш спокойно.
Приключил със сметките. Ако работел и пестял заплатата и ако получел някакви пари допълнително, за единайсет-дванайсет години щял да събере достатъчно за още една златна монета.
”Дванайсет години са много време”, помислил си.
Можел да каже на жена си да си намери работа в селото за известно време. А и самият той свършвал работа в двореца в пет следобед, така че можел да работи до вечерта и да спечели още нещо.
Направил си сметката: като добавил и парите от работата си в селото и тези на жена си, за седем години можел да ги събере.
Твърде много време!
Можел да носи в селото храната, която им оставала всяка вечер, и да я продава за няколко гроша. И колкото по-малко ядат, повече щял да продава.
Да продава, да продава….
Било топло. Защо им трябвали толкова зимни дрехи? Защо им са повече от един чифт обувки?
Необходима била голяма жертва. Но за четири години лишения можел да си набави стотната златна монета.
Царят и мъдрецът се върнали в двореца.
Пажът бил вече в кръга на деветдесет и деветте…..
През следващите месеци слугата изпълнявал плана си така, както го бил замислил онази нощ. Една сутрин той почукал на вратата на царската спалня и влязъл сърдит мърморейки.
- Какво става с теб? – попитал го царят учтиво.
- Нищо ми няма, нищо ми няма.
- До неотдавна все се усмихваше и пееше.
- Нали си върша работата? Какво иска Ваше Величество? Да му бъда шут и трубадур ли?
Не след дълго царят уволнил своя паж. Не било приятно да имаш слуга, който е все в лошо настроение.