13 July 2008

Зависими ли сте от компютъра?

Това е бърз тест, който показва дали сте зависими от компютъра си.


ТЕСТ:
1: Вие мъж ли сте ... или жена?


За да разберете отговорa погледнете надолу.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


ПОГЛЕДНЕТЕ НАДОЛУ - Недейте да скролирате надолу!!!

:-)

No comments: