12 January 2010

Човешкият мозък …

… ни играе номера, когато си поиска!


Сепорд писхлоози от увентеириста Кмерибдж, рдеа на букивте в енда дмуа не е от зенанчие, смао е внажо правъта и песлонадта бвука да са на привалонто мсято. Дригтуе бвуки мжое да са ръзбарнаки тотнало и тсетка пак ще е чилтев. Паринчтиа е че чкивошея мъозк не чтее бувалкно а вджиа дтумие ктао ендо цляо. Мъоъзкт е нйа-увдинитяелит оагрн в чшокветоо тляо. Той увапрлвяа катко натише жнинези фикунци, ткаа и потвеендиео ни. Ниатше млиси, сомнепи и чвувтса са полд на нтеогваа дейност. Мгноо чсето пошренго го савявнарт със снложа тфеленона цнатрлеа или спюеромкптъур. Тзои орагн е мгоно по-сжлеон и от най-стлаожна мнаиша. Пзниаянтоа ни за мкзъоа, впръкеи итенивзинтне иледсзиваня, са все още чснтчиаи.
...Текстът е извадка от "Мозъкът-вселена" Иван Гаров, изд.1988г.

И още:

6 comments:

Бял котарак said...

Е, девети делфин така и не намерих. Искам да кажа, след 10-тата минута. Толкова ми трябваше, за да схвана къде в хубавата картинка има животни.:)))

Ana Bako said...

Извод: Щом не ги виждаш - значи си възрастен :))

fufulaZ said...

уникално е какви зрителни илюзии могат да се създадат....наистина...

Ana Bako said...

:) и какви още по-страшни илюзии могат да се създадат...

awi said...

любимата ми е тази с успоредните линии. по никой начин не мога да се накарам да мисля за тях като за такива. а последната картинка - изобщо не предполагах, че това ще е лицето, наистина:).

Ana Bako said...

:) Ако не друго по-сериозно, поне е забавно.