31 March 2010

Любофъ

Стивън Р. Кърви, споделя с нас съвета, който е дал на един човек, който чувствал, че вече не обича жена си, нито тя него.
"Обичай я", казал той на човека.
"Казах ви, чувствата вече ги няма", отвърнал онзи.
"Обичай я", повторил Кърви.
"Вие не разбирате. Чувството на любов просто го няма", повторил човекът.
"Тогава я обичай. Ако чувството го няма, това е добро основание да я обичаш."
"Но как обичате, когато не обичате?", попитал човекът.
Кърви отвърнал: "Приятелю, любовта е една дума. Затова я обичай. Служи й. Жертвай се. Слушай я. Изпитвай емпатия. Цени я. Утвърждавай я. Готов ли си да правиш това?
Любовта е чувство, да, но чувство, породено от дело. Любовта е всекидневно, дори всекичасно съзнателно ангажиране с изпълнено с любов и грижи поведение към нас самите и към другите. Когато чувството отслабне, наша отговорност е да открием начини да създадем нова любов. Подобно на добре гледана градина, наградата си заслужава усилията."

1 comment:

awi said...

АБСОЛЮТНО.
струва ми се толкова нелепо, че някои хора очакват от любовта... накратко казано, всичко, и са готови да направят за нея... нищо.