30 May 2010

Летяща кака

Толкова летяща, че чак гадничко ти става. Брррр. Не знам дали да похваля този, който е писал програмката или да го порицая! (По някое време трябва да се управлява с мишката.)

http://images.chron.com/content/news/photos/blogs/tetka.swf

No comments: