12 October 2010

Октомври


Итересен факт за октомври 2010г.
Този месец е необичаен, в него има 5 петъка,
5 съботи и 5 недели.
Това се случва веднъж на 823 години.
Този месец се счита за доходоносен.
Изпрати това съобщение на 8 добри приятели
и след 4 дни ще получиш много пари.
Това е според учението на Фън-Шуй.
----
Дрън-дрън! Че то и януари' 2010 беше такъв уникален. Кой тогава е объркал 823-те години.
А март е още по-уникален - има 5 понеделника,
5 вторника и 5 сряди :))

No comments: