01 November 2010

Богинята на Богатството


Това е Богинята на Богатството.
Изпратете я на 6-тима свои приятели и станете богати в течение на 4-ри дни. Изпратете я на 12-ма свои приятели и станете богати в течение на 2 дни.
Това не е шега. Парите ще паднат от небето. Ако задържите това съобщение, то не можете да проверите! То наистина действа.
----
Да бе, да! Ще паднат от небето!

No comments: