27 February 2011

Прасе

Към вас се движи ПАРИЧНО прасе!!!
Препрати това на 10 приятели или то ще те подмине!!!

-----

Хи-хи, гледай ти да не го подминеш...

No comments: