21 March 2011

Пратете момчето в Университета

Началната учителка Мис Нилам (28год.) имала проблем с един от нейните ученици.

Учителката попитала: „Момче, какъв е проблема?”

Момчето отговорило „Твърде умен съм, за да съм в началното училище. Сестра ми е в трети клас, а аз съм по-умен от нея! Смятам, че трябва да бъда в трети клас също!”

Мис Нилам се отказала да коментира и завела момчето при директора на училището. Директорът казал на Мис Нилам, че иска да даде на момчето тест и ако сгреши дори само на един въпрос ще трябва да се върне в първи клас и да се държи прилично. Тя се съгласила. На момчето му били обяснени условията и то се съгласило да направи теста:

Директорът: „Колко е 3х3?”
Момчето: „9”

Директорът: „ Колко е 6х6?”
Момчето: „36”

И така то отговорило на всички въпроси, които директорът смятал, че са за трети клас.
Директорът погледнал Мис Нилам и й казал: „Мисля, че момчето може да мине в трети клас.”

Мис Нилам казала на директора: „Имам някои въпроси, които аз искам да му задам. Може ли?”

Момчето и директорът се съгласили.
Мис Нилам попитала: „Кое е това, което кравата има 4 бр., а аз имам само 2бр.?”

Момчето след секунда казало: ”Крака.”

Мис Нилам: „ Какво е това, което ти имаш в панталоните, а аз нямам?”
Момчето: „Джобове.”

Мис Нилам: „Кое е това, което става от твърдо и розово - в меко и лепкаво?”
Момчето: „Дъвката”

Мис Нилам: „Какво е това движение при което мъжът се изправя, жената остава седнала, а кучето остава на три крака?” Директорът ококорил очи и тъкмо преди да спре отговора на въпроса…
Момчето: „Ръкостискането”

Мис Нилам: „Сега ще задам въпроси от типа „Познай кой съм аз”, О.К.?”

Момчето: „О.К.”

Мис Нилам: „Ти вкарваш пръта си в мен. Връзваш ме отдолу и ме изправяш…Ставам влажна преди теб.”
Момчето: „Палатката”

Мис Нилан: „Пръста ти влиза в мен. Играеш си с мен, когато ти е скучно. Най-напред обаче ме има кумът.”

Директорът изглеждал неспокоен, леко напрегнат и глътнал една голяма глътка водка.
Момчето: „Венчалната халка.”

Мис Нилам: „В най-различни размери съм. Когато не съм добре капя. Когато ме духаш, се чувстваш добре.”

Момчето: „Носът”

Мис Нилам: „Имам кораво стебло. Върхът ми прониква. Идвам с трептене.”

Момчето: „Стрела”

Мис Нилан: „Какво започва с „П” и завършва с „А” и означава много разгорещеност и вълнение?”
Момчето: „Пожарна кола”
Мис Нилам: „Коя дума започва с F и завършва с К и без нея ползваш ръката си?”
Момчето: „Вилицата” (Fork)

Мис Нилам: „Какво е това, което всички мъже имат. При някои е по-дълго отколкото при други. Монахините не се нуждаят от него. Папата не ползва неговото, а мъжът го дава на жена си след като са женени?”

Момчето: „Фамилно име”

Мис Нилам: „Коя част от мъжа няма кости, но има мускули, има много вени, като помпа и е отговорно за правенето на любов?”

Момчето: „Сърцето”

Директорът въздъхнал с облекчение и казал на учителката:

„Изпрати това момче в Университета, на последните въпроси аз дадох грешни отговори!”

No comments: