28 May 2012

Знаете ли че...

Нужни са 7 секунди, за да стигне храната от устата до стомаха.
Човешкият косъм може да издържи натоварване от 3 килограма.
Дължината на половия член е равна на три пъти дължината на палеца.
Жените мигат два пъти повече от мъжете.
Жените вече прочетоха този текст. Мъжете все още си гледат палеца.

2011 година имаше 4 необичайни дати...1.1.11, 1.11.11. 11.1.11, 11.11.11...

No comments: